LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Á ĐÔNG 2012

Thành lập Công ty TNHH Viễn Thông Công Nghệ Á Đông và là đơn vị phân phối chính hãng thiết bị viễn thông : Panasonic, Honeywell, Tplink, Dlink, Cisco, Dell, Toa, Bosh…. và nhiều thương sản phẩm viễn thông khác.

Á ĐÔNG 2014

Phân phối chính hãng các sản phẩm viễn thông thương hiệu Panasonic

Á ĐÔNG 2015

Trở thành Nhà Phân Phối sản phẩm voip Grandstream lớn nhất Miền Nam.

Á ĐÔNG 2017

Nhà Nhập khẩu chính thức các sản phẩm camera thương hiệu Longse.

Á ĐÔNG 2019

Độc quyền sản các phẩm camera thương hiệu Longse.

Á ĐÔNG 2020

  • Độc quyền phân phối sản phẩm chuông cửa có hình, bãi giữ xe thông minh thương hiệu DNAKE.
  • Phân phối chính hang các sản phẩm camera thương hiệu Milesight

Á ĐÔNG 2021

Độc Quyền phân phối thiết bị nhà thông minh, văn phòng thông minh thương hiệu Lifesmart.