Hotline: 028.7307.4567 Bảo hành: 1900.6728

Tổng đài Panasonic KX-TDA600

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 l Tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 144 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.