Hotline: 028.7307.4567 Bảo hành: 1900.6728

Tổng đài excelltel

Tong dai excelltel với chức năng tích hợp hiện thị số khi gọi từ bên ngoài vào, chức năng hiển thị số nội bộ, cho phép ghi âm lời chào 1 phút, đổi số linh hoạt, tùy chỉnh máy lẻ.

Gồm :

Tổng đài PABX CS308 -3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ
+ Tổng đài PABX MS108 8 máy lẻ nội bộ