Hotline: 028.7307.4567 Bảo hành: 1900.6728

Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN FX 208PC | FX 312PC 3 trung kế, 12 máy nhánh | FX 416PC 4 trung kế, 16 máy nhánh | Tổng đài ADSUN FX432PC 4 line vào, 24 máy nhánh| FX864PC 8 trung kế -32 máy nhánh

Tổng đài FX864PC 8 trung kế - 40 máy nhánh | FX864PC 8trung kế - 56 máy lẽ |Tổng đài FX864PC 8 - 64