Hotline: 028.7307.4567 Bảo hành: 1900.6728

Hỗ trợ kiểm soát ra vào

Hướng dẫn kết nối phần mềm với đầu đọc thẻ từ qua mạng Geovision

Hướng dẫn kết nối phần mềm với đầu đọc thẻ từ qua mạng Geovision

Hướng dẫn kết nối phần mềm với đầu đọc thẻ từ qua mạng thương hiệu Geovision Bằng video

Kết nối GV-AS Controller với GV-Reader qua TCP / IP

Khóa điện từ GV-ML1200 - Đặc điểm của hai cảm biến khác nhau

Hướng dẫn kết nối phần mềm với đầu đọc thẻ từ qua mạng Geovision

 

Bài viết khác: