Hotline: 028.7307.4567 Bảo hành: 1900.6728

Bộ đàm 3G không giới hạn khoản cách