Hotline: 028.7307.4567 Bảo hành: 1900.6728

Tin Tức

Bảng đánh giá tính năng chống phá hoại cho camera ( IK01, IK02,IK03,IK04, IK10...)

 

Đánh giá chức năng chống phá hoại (IK Code)

  • Mã IK là một tiêu chuẩn quốc tế chuẩn hoá và xác định mức độ chịu đựng của vỏ bọc cung cấp cho các thiết bị điện tử đến các tác động cơ học.
Bảo vệ chống va chạm cơ học
Mã IK Kích thước tác động được bảo vệ chống lại (joules) Sự miêu tả
IK00 - Không có bảo vệ chống lại bất kỳ tác động cơ học
IK01 0,15 Được bảo vệ chống lại vật thể 200 g giảm từ 7,5 cm chiều cao
IK02 0,2 Được bảo vệ chống lại vật thể 200 g giảm từ 10 cm chiều cao
IK03 0,35 Được bảo vệ chống lại vật thể 200 g giảm từ 17,5 cm chiều cao
IK04 0.5 Được bảo vệ chống lại vật thể 200 g giảm từ 25 cm chiều cao
IK05 0,7 Được bảo vệ chống lại vật thể 200 g giảm từ 35 cm chiều cao
IK06 1 Được bảo vệ chống lại một vật thể 500 g giảm từ chiều cao 20 cm
IK07 2 Được bảo vệ chống lại một vật thể 500 g giảm từ 40 cm chiều cao
IK08 5 Bảo vệ chống lại một vật thể 1,7 Kg giảm từ 29,5 cm chiều cao
IK09 10 Được bảo vệ chống lại một vật nặng 5 Kg giảm từ chiều cao 20 cm
IK10 20 Được bảo vệ chống lại một vật nặng 5 Kg giảm từ 40 cm chiều cao
IK10 + 40 Được bảo vệ chống lại vật nặng 10 Kg giảm từ 40 cm chiều cao

 

 

Bài viết khác: